UTVECKLINGsbloggen

Blogg

Människan har en oändlig förmåga att tänka nytt och tänka vidare, att växa och utvecklas. Detta är Mastercoach Sveriges verksamhetsområde sedan 1996, att frigöra och utveckla människors möjligheter och förmågor.

Tips: hälsningskort man faktiskt vill skicka

Taggar: av 22 november 2016 under Tips | 0 kommentarer

Tips: hälsningskort man faktiskt vill skicka

Då och då upptäcker jag saker som jag gärna vill dela med mig till andra. Alla har inte direkt att göra med coaching, ledarskap eller utveckling, alltså bloggens huvudinriktning. Men jag utnyttjar bloggens friare form för att dela med mig av dem ändå. Ibland saknar jag ett kort att skicka till någon jag bryr mig om. För att de är sjuka, eller för att fira eller för att förmedla något viktigt. De flesta köpe-kort är outsägligt förutsägbara och trista, men nyligen hittade jag Emily McDowell Studio som gör helt underbara små guldklimpar till...

read more

Perspektiv hjälper

Taggar: av 15 november 2016 under Coaching, Forskning, Psykologi | 0 kommentarer

Perspektiv hjälper

Att ändra perspektiv är en av de mest effektiva inslagen i coaching. Coachen hjälper sin klient att tänka annorlunda på sin situation. Till exempel med frågor som: Om allt var möjligt, vad skulle du göra då? Om du visste vad du vill … Om du tänker framåt till du har fyllt 80 och tittar tillbaka på den här situationen, vad vill du då ge dig själv för råd? Vad skulle din hjälte ha gjort? Psykologer kallar detta ”psykologisk distans” och det finns riklig forskning som visar att det är hjälpsamt på många olika sätt. Svåra uppgifter verkar...

read more

Kreativitetsforskning: Nya idéer väcker ofta motstånd

Taggar: av 11 november 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Kreativitetsforskning:  Nya idéer väcker ofta motstånd

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Här finns det gott om dramatiska exempel ur historien: Galileo, Semmelweis, Bruno, med många flera. En studie från 2009 visar att många av de idéer som belönats med nobelpris, först möttes av skepsis och motstånd när de  presenterades. Det verkar som om detta är en djupt liggande bias i oss alla, mot nya, okonventionella, idéer. Forskning tyder på att det till stor del kan skyllas på ens tid i skolan. Lärare...

read more

Kreativitetsforskning: Dagdrömmar är förvånansvärt bra för hjärnan

Taggar: av 9 november 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Kreativitetsforskning:  Dagdrömmar är förvånansvärt bra för hjärnan

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet.   När man låter sina tankar vandra fritt en stund, till minnen av det förflutna eller önskningar för framtiden, så får hjärnan en stund att odla kreativitet, liksom i bakgrunden. Att ibland låta ens tankar flöda fritt är helt nödvändigt för ökad fantasi och kreativitet.

read more

Kreativitetsforskning: Svårigheter föder kreativitet

Taggar: av 7 november 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Kreativitetsforskning:  Svårigheter föder kreativitet

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Påfallande många av historiens kreativa människor genomlevde stora svårigheter och trauman, t ex dödsfall av närstående, som påverkade och utvecklade deras kreativitet. Det bekräftas också av hundratals studier. Psykologerna kallar det ”posttraumatisk utveckling”. När man hanterar svåra förluster utforskar hjärnan nya möjligheter. Det är en del av ”återskapa” sitt liv efter det som inträffat, när ens...

read more

Kreativitetsforskning: Våga följa ett infall

Taggar: av 3 november 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Kreativitetsforskning:  Våga följa ett infall

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Det omedvetna spelar en större roll än man som regel förstår. Många forskningsresultat visar att bortom-medvetna processer kan vara snabbare och mera sofistikerade än ens medvetna tankar. Och historien är fylld av exempel på människor som följde ett infall, en intuition, att prova något och kom till viktiga insikter. 

read more

Kreativitetsforskning: Att prova nytt inspirerar kreativitet

Taggar: av 1 november 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Kreativitetsforskning:  Att prova nytt inspirerar kreativitet

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. När man provar något nytt – går en annan väg till jobbet, lär en ny färdighet, pratar med nya människor, läser om något man inte känner till – så ökar ens ”psykologiska plasticitet”, d v s rörlighet i tanke och känsla. Vilket i sin tur är närmast en definition av kreativitet. Författarna går så långt som att skriva att villigheten att utforska nytt, på många olika sätt, kanske är den enskilt...

read more

Kreativitetsforskning: Ensamhet är bra för kreativiteten

Taggar: av 27 oktober 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Kreativitetsforskning: Ensamhet är bra för kreativiteten

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Här är ännu en spik i brainstormingens kista. Det visar sig att de kreativa, fantasifulla nätverken i hjärnan fungerar bäst när vi är ensamma. Forskarna kallar det ”konstruktiv inre reflektion”, ett tillstånd som är helt avgörande för kreativitet och idéskapande. När omvärlden inte pockar på kan hjärnan lättare forma förbindelser, bilda minnen och behandla...

read more

Sju förvånande fakta om kreativitet

Taggar: av 25 oktober 2016 under Forskning, Personlig utveckling, Psykologi | 0 kommentarer

Sju förvånande fakta om kreativitet

Jag har tidigare skrivit på bloggen om kreativitet, t ex att forskning visar att ”brainstorming” inte alls är det mest effektiva sättet att generera många eller bra idéer. I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den aktuella  forskningen om kreativitet. Här är sju forskningsresultat som jag tycker är särskilt intressanta. Jag lägger upp den ett i taget så du som läser hinner tänka på varje, innan nästa kommer. 1. Kreativitet frodas faktiskt i duschen Det är inte bara en kliché utan...

read more

Om drömmar – från Don Quixote

Taggar: av 18 oktober 2016 under Citat, Personlig utveckling | 0 kommentarer

Om drömmar – från Don Quixote

I MondayMorning Memo skriver Roy H. Williams om ett av sina favoritämnen, Cervantes roman Don Quixote de La Mancha. Han sammanfattar de viktigaste idéer i boken i fyra punkter som jag genast får lust att skriva i stora bokstäver på min kontorsvägg. En vacker dröm är värd att tro på, även när andra tycker du är galen. En vacker dröm är värd att kämpa för, även om man förlorar. En vacker dröm är värd att sträva mot, även om den aldrig blir verklighet. Det är möjligt att din vackra dröm til slut visar sig vara...

read more