Ledarutvecklingsprogram

Under 2016 kommer Mastercoach Sverige och Sobel Utveckling att lansera ett helt nytt koncept för ledarutveckling, byggt på den senaste forskningen och på mer än 50 år samlad erfarenhet av ledarutveckling.