Improvisationsregel 13: Gläds åt resan

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet. Om du någonsin har varit på en improvisationsföreställning så vet du att man har roligt, både som publik och på scen. Madsons sista regel för lyckade improvisationer, på scenen och i livet, är att värna och odla glädje. Att komma ihåg att glädje öppnar en för lärande och kreativitet och ger...

Read More

Improvisationsregel 12: Ta hand om varandra

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet. En stå-upp komiker är ensam inför publiken, men improvisatörer måste förlita sig på varandra för att lyckas, både på scenen och i livet. En självisk improvisatör sänker ett stycke. Istället tränar improvisatörer på att vara mycket uppmärksamma på varandra, att ta emot det andra erbjuder och göra...

Read More

Improvisationsregel 11: Handla – Nu!

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet. Improvisationsteaterns kärna är handling. Improvisatören, på scenen och i livet, handlar för att upptäcka nästa steg. Man handlar, även om det tar emot. Improvisatören är inte beroende av motivation, nyckeln är att sätta igång. Många av oss vill helst reflektera, analysera, jämföra och planera...

Read More

Improvisationsregel 10: Gör fler misstag tack!

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet. När man improviserar är det oundvikligt att det blir fel ibland. Det gäller såväl på scenen som i livet. Om du inte misslyckas, åtminstone ibland, gör du antagligen för lite! För att lyckas krävs inte att man är felfri, utan att man ändrar sin inställning till misstag. Vi ogillar som regel...

Read More

Improvisationsregel 9: Ta emot gåvorna

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet. En improvisatör arbetar med det som finns runt henne här och nu, framför allt det de andra spelarna bjuder henne på. Hon är uppmärksam, säger JA och konsekvensen blir att hon är fokuserad på möjligheter. Hennes glas är alltid halvfullt. Och när hon uppmärksammar det som är möjlig förstärks det....

Read More

Improvisationsregel 1: Säg Ja

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet. Att säga Ja är improvisationens viktigaste regel. Säg Ja, Visst, OK, Absolut. Det gör andra trygga att veta att du hakar på och bejakar, det öppnar möjligheter. Även om vi kanske inte kan säga Ja till allt (som huvudpersonen provar i filmen Yes Man) så kan vi säga Ja oftare. När vi säger Ja...

Read More

Hur man lyckas med livets improvisationsteater

Den lilla skådespelartruppen kommer in på scenen, utan manus eller repetition. De ber om idéer från publiken och skapar, där och då, i ögonblicket, en scen, en pjäs, till och med en musikal med nya sånger och melodier. Det kallas improvisationsteater eller teatersport. Det bygger på idéer först formulerade av kanadensaren Keith Johnstone på 70-talet. Och för oss i publiken ser det ut som magi,...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm