Klienters bästa produktivitetstips 3

Här är några av de vanligaste metoder mina klienter har hittat genom åren för att få mera gjort. Förstå sig själv: vad hjälper mig att fokusera? De flesta av mina klienter har haft nytta av att fundera över hur de fungerar. Inte bara när på dagen de jobbar som bäst, utan också under vilka omständigheter. Ska det vara tyst? Eller tvärtom lite bakgrundsbrus? Eller musik? Trivs de bättre med mycket...

Read More

Klienters bästa produktivitetstips 2

Här är några av de vanligaste metoder mina klienter har hittat genom åren för att få mera gjort. Ta det viktigaste när du är på topp När är din bästa tid på arbetsdagen? För många är det på morgonen, medan utpräglade nattmänniskor verkar vara som mest fokuserade lite senare på förmiddagen. Om man disciplinerar sig till att ta sig an den viktigaste uppgiften eller uppgifterna på sin bästa tid så...

Read More

Mina klienters bästa produktivitetstips

Jag har coachat sedan 1997, hundratals klienter på flera kontinenter. En återkommande fråga för många har varit hur de ska bli mera produktiva. Eftersom jag är coach och inte produktivitetsexpert, så jag utgår från frågor, istället för rekommendationer. De vanligaste är: Vad vet du från erfarenhet som fungerar för dig? Kan du göra mer av det? Vad vet du inte fungerar? Kan du minska eller ta bort...

Read More

Tid för eftertanke

Jag tror många, liksom jag, gärna tar tid så här vid årets slut att fundera över året som varit, lärdomar, vinster, drömmar och planer. Ett av de mest lästa inläggen på UTVECKLINGsbloggen förra året var det som tipsade om YearCompass, ett häfte med mycket användbarare frågor som hjälper en att reflektera och tänka vidare på ett mera strukturerat sätt. Den ungerska gruppen som har utvecklat...

Read More

De tre planeringsfrågorna

Jag skrev för någon månad sedan om hur man behöver tänka på tre nivåer för att lyckas med förändringar: Visioner – det som driver en Mål – det man uppnår. Rutiner – det man gör regelbundet.   När jag i förra veckan pratade med kollegor på ICF i Stockholm om mål och de tre nivåerna hjälpte det mig att förstå att varje nivå kan uttryckas som en fråga och att de tre frågorna...

Read More

Mål kräver mätpunkter

Nyligen fick jag hjälp av duktiga kollegor att få en bättre sammanhållen bild av planeringens tre grundläggande ingredienser. Den första, som jag beskrev i förra veckan, är rutiner. Den andra är mål och till mål hör mätpunkter.   Mätpunkterna styr  När målen är formulerade är det dags att hitta mätpunkter för varje mål. Mätpunkter är det som visar ifall man har nått målet. Om målet t ex är att...

Read More

Bättre resultat med mål

Nyligen fick jag hjälp av duktiga kollegor att få en bättre sammanhållen bild av planeringens tre grundläggande ingredienser. Den första, som jag beskrev i förra veckan, är rutiner. Den andra är mål.   Mål Mål är helt något man uppnår, ett resultat. Det är helt annorlunda än rutiner och vanor. Mål är milstolpar, man uppnår ett mål och går sedan vidare. Mål är viktiga, bra mål ger inriktning...

Read More

De tre nivåer man behöver jobba med för att nå bättre resultat

Jag har arbetat med mål i många, många år. Hjälpt grupper och organisationer att formulera konkreta mål, göra handlingsplaner och följa upp. Det har alltid varit svårt, utmanande och användbart. Jag har läst otaliga artiklar och böcker om att göra mål och de har alla innehållit något bra, även om mycket har varit upprepning. Men trots allt detta så har det funnits kvar oklarheter för mig, och...

Read More

Använd två lappar för att skapa förändring

Nästan all förändring kräver planering, struktur och reflektion. Det är så sorgligt lite som blir annorlunda ”av sig själv”. På tidningen Inc. websida skriver Geoffrey James om en enkel rutin för att hålla fokus på det man vill förändra. Målen Han föreslår att man skriver ned sina aktuella mål på en notislapp, t ex: Jag vill bli bättre på att säga nej. Jag vill visa mina känslor mer på...

Read More

Bli mera fokuserad med 1-3-5 regeln

Om din Göra-lista hotar att överväldiga dig med allt för många punkter som du ständigt ligger efter med, så kan du prova att strukturera den mer. Ett sätt är den så kallade 1-3-5 regeln. Den innebär att man en given dag planerar att göra en stor sak, tre medelstora och fem småsaker. Det hjälper digatt fokusera på att faktiskt göra ett begränsat antal saker, istället för att stressas av allt som...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm