Trivsel på Facebook

Facebook har gjort en intern undersökning, tillsammans med Wharton Business School, av vad som motiverar deras anställda. De kom fram till att det absolut viktigaste var att vara stolt över företaget. Stoltheten skapades av tre faktorer: Optimism – att tro på företagets framtid. Mission – att bry sig om företagets vision och mål. Socialt engagemang – att tycka att företaget...

Read More

Frågor bättre än affirmationer

Wikipedia definierar affirmation så här: Affirmation (av latin affirmatio, ’försäkran’) Synonymt med ”bekräftelse”. … Man blir  mer benägen att upprepa handlingar som ger positiv affirmation. Affirmationer är populära i självhjälpslitteraturen och anses fungera som i Wikepedias definition. Genom att i presens formulera ett tillstånd man vill uppnå och upprepa det, i skrift och...

Read More

Motivation – vad säger forskning?

Efter att nyligen ha skrivit om motivation utifrån mina konkreta erfarenheter från nästan 20 års coaching, kommer här en sammanfattning av aktuell forskning om motivation. Jag utgår från Daniel Pinks utmärkta och lättlästa bok Drive. I Drive argumenterar Pink för att arbetslivet i stor utsträckning bygger på en föråldrad syn på motivation. Den traditionella synen på motivation Den traditionella...

Read More

Motivation – andra aspekter

När en coachklient funderade över hur hon skulle motivera sig för ett trist jobb hjälpte det mig att beskriva fyra huvudsakliga motivationsstrategier jag har sett människor använda sig av.   Efter att ha beskrivit de fyra motivationsstrategierna insåg jag att de behöver kompletteras med fyra genomgripande nyckelbegrepp som också beskriver sätt jag har sett människor söka motivation.  A) Mening...

Read More

Motivation – fler strategier

När en coachklient funderade över hur hon skulle motivera sig för ett trist jobb hjälpte det mig att beskriva fyra huvudsakliga motivationsstrategier jag har sett människor använda sig av. 3) Mål – framtid En del finner sin bästa motivation i att blicka framåt. Det bestämmer sig för något de ska uppnå, något som ger dem energi och uthållighet och kraft att ta sig upp varje morgon och ta...

Read More

Motivation

”Hur ska jag kunna motivera mig för det här trista jobbet?” frågade en coachklient häromdagen. Det var en sådan fråga som fick en mängd erfarenheter att liksom smälta samman till en ny helhet för mig. Jag tänkte på vad jag har upplevt själv och framför allt vad som kommit fram i tidigare arbeten med coachklienter och kom fram till att jag tycker jag kan urskilja fyra olika strategier för...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm