Lyckan växlar genom livet

Det forskas mycket runt lycka, med många intressanta resultat. Jennifer Aaker vid Stanford har tillsammans med kollegor studerat hur lycka upplevs i olika åldrar och delar några intressanta resultat och reflektioner i denna korta...

Read More

Lycka och framgång bygger på vanor

De senaste veckorna har jag skrivit om vanor, hur viktiga de är och hur man skapar nya vanor. Shawn Anchor, forskare i positiv psykologi och lycka, och författare till boken The Happiness Advantage, påminner om att vanor också är vitkiga för att skapa mera lycka i livet. Det vanligaste synsättet på lycka är nog att det följer på framgång. När man anstränger sig och lyckas blir man lycklig....

Read More

Bli lyckligare genom att göra något konkret för andra

Som en uppföljare till måndagens inlägg om lyckoforskning visar alldeles ny forskning av Jennifer Aaker, Melanie Rudd och Michael Norton vid Stanford Graduate School of Business att specifika mål bidrar ytterligare. Vi vet sedan tidigare att ”bidra” ökar ens lycka. D v s att göra saker så världen blir bättre, inklusive att andra människor blir gladare. Men om man har breda, allmänt...

Read More

Forskningen visar 10 sätt att bli mera lycklig – och ett man kan öva sig lite extra på

De senaste 20 åren har forskning om lycka ökat dramatiskt och vi vet idag mycket , mycket mer om vad som gör människor lyckliga och hur man kan ta initiativ till att öka sitt eget välmående. Vid University of Hertfordshire had forskare sammanställt lyckoforskningens resultat till 10 nyckelbeteenden som bidrar till ett lyckligare liv: Bidra – gör saker för andra Relatera – odla sina...

Read More

Coachkorn: barn behöver lyckliga föräldrar

Coaching är en mycket lärorik process, för såväl kund som coach. Coachkorn är de guldklimpar av insikter som jag och mina kunder hittar – eller återupptäcker – i vårt samarbete. Många av mina coachklienter har barn och ett vanligt ämne i våra samtal är hur klienten ska hantera kraven från både jobbet och familjen – utan att bli helt överbelastad. Det har länge varit klart för mig att barn...

Read More

Tänk dig lycklig!

Jag skrev i måndags om forskning som visar att ens attityd till stress gör stor skillnad i hur den påverkar en. Här är en annan studie som påminner om hur mycket vi kan påverka med våra tankar. I Journal of Positive Psychology; 8:1 skriver Yuna L. Ferguson och Kennon M. Sheldon om studier de har gjort av om människor kan tänka sig lyckliga. Två grupper av försökspersoner fick lyssna till glad...

Read More

Ett balanserad tidsperspektiv ger tilllfredsställelse

En ny studie av Ryan Howell vid San Fransisco State University visar att de som har en balanserad tidsuppfattning är mest nöjda med sina liv. Howell utgår ifrån tre tidsenheter: dåtid, nutid och framtid. Den som övervägande fokuserar på en av dessa enheter, framför de andra, är som regel mindre kognitivt flexibla och mindre tillfreds med sitt liv.  Det vill säga, det är en sak att ha goda varma...

Read More

Lycka smittar i ditt sociala nätverk

Ju fler lyckliga vänner du har, desto större är sannolikheten att du själv blir lycklig. Det visar en ny studie. Studien undersökte långsiktiga känslomässiga tillstånd, det vill säga om man ansåg sig på det stora hela var en lycklig eller olycklig person, och hur dessa påverkas av vilka man känner. Man utgick från ett epidemiologiskt synsätt, alltså samma metodik som man använder för att studera...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm