Konflikthantering: några avslutande reflektioner

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke. Konflikter är oundvikliga Samarbete förutsätter att varje individ i viss utsträckning kompromissar med sina egna...

Read More

Konflikthantering och ordning

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke. Konflikter och ordning Med ”ordning” menas konflikter om makt- och kontrollfrågor. Dessa berör våra grundläggande...

Read More

Konflikthantering inom utveckling och produktion

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke. Konflikter och utvecklingsarbete Konflikterna inom utvecklingsarbetet handlar vanligen om mål- och planeringsfrågor och beror...

Read More

Konflikthantering inom samspelsområdet

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke. Verksamhetens fyra beståndsdelar Lasse Brännlund använder en modell för att beskriva fyra grundläggande delar av en...

Read More

Konflikthantering – själva kärnan

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke. Konflikters kärna Det verkar som om de flesta konflikter i grunden kretsat kring två centrala frågor: Vilka regler ska gälla...

Read More

Konflikthantering – hantera i stället för att försöka lösa

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke. Konflikter kan hanteras – inte lösas Människor har en olycklig benägenhet att tänka i motsatser: rätt och fel, sant och...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm