Idékläckning som fungerar: ta en promenad

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som fungerar: sov på saken

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som faktiskt fungerar

Jag har tidigare skrivit om hur modern forskning avvisar ”brainstorming”. När man testar brainstorming systematiskt så leder den metoden helt enkelt inte till fler eller bättre idéer än andra arbetssätt. Judah Pollack and Olivia Fox Cabane, författare till den intressanta boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking menar att anledningen till att brainstorming...

Read More

Kreativitetsforskning: Nya idéer väcker ofta motstånd

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Här finns det gott om dramatiska exempel ur historien: Galileo, Semmelweis, Bruno, med många flera. En studie från 2009 visar att många av de idéer som belönats med nobelpris, först möttes av skepsis och motstånd när de  presenterades. Det verkar som om detta är en...

Read More

Kreativitetsforskning: Dagdrömmar är förvånansvärt bra för hjärnan

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet.   När man låter sina tankar vandra fritt en stund, till minnen av det förflutna eller önskningar för framtiden, så får hjärnan en stund att odla kreativitet, liksom i bakgrunden. Att ibland låta ens tankar flöda fritt är helt nödvändigt för ökad fantasi och...

Read More

Kreativitetsforskning: Svårigheter föder kreativitet

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Påfallande många av historiens kreativa människor genomlevde stora svårigheter och trauman, t ex dödsfall av närstående, som påverkade och utvecklade deras kreativitet. Det bekräftas också av hundratals studier. Psykologerna kallar det ”posttraumatisk utveckling”....

Read More

Kreativitetsforskning: Våga följa ett infall

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Det omedvetna spelar en större roll än man som regel förstår. Många forskningsresultat visar att bortom-medvetna processer kan vara snabbare och mera sofistikerade än ens medvetna tankar. Och historien är fylld av exempel på människor som följde ett infall, en...

Read More

Kreativitetsforskning: Att prova nytt inspirerar kreativitet

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. När man provar något nytt – går en annan väg till jobbet, lär en ny färdighet, pratar med nya människor, läser om något man inte känner till – så ökar ens ”psykologiska plasticitet”, d v s rörlighet i tanke och känsla. Vilket i sin tur är närmast en...

Read More

Kreativitetsforskning: Ensamhet är bra för kreativiteten

I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den senaste tidens forskning om kreativitet. Här är ännu en spik i brainstormingens kista. Det visar sig att de kreativa, fantasifulla nätverken i hjärnan fungerar bäst när vi är ensamma. Forskarna kallar det ”konstruktiv inre reflektion”, ett tillstånd som är helt avgörande för kreativitet och idéskapande. När...

Read More

Sju förvånande fakta om kreativitet

Jag har tidigare skrivit på bloggen om kreativitet, t ex att forskning visar att ”brainstorming” inte alls är det mest effektiva sättet att generera många eller bra idéer. I boken Wired to create ger Scott Barry Kaufman och Carolyn Gregoire en översikt över den aktuella  forskningen om kreativitet. Här är sju forskningsresultat som jag tycker är särskilt intressanta. Jag lägger upp den ett i...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm