Forskning visar resultat av coaching

Det kommer ständigt nya forskningsrapporter om hur coaching fungerar och vilka resultat det kan leda till. Här är ett axplock från International Coaching Psychology Review, Vol 10, No 1, Mars 2015. Två studier redovisar samband mellan coaching och 360-graders ledarfeedback. I den ena visade det sig att chefer som blev coachade i genomsnitt sex månader fick mera positiva omdömen på sina...

Read More

Ny forskning visar att coaching ger resultat

En forskningsrapport presenterad i januari ger intressanta resultat om resultaten av exekutiv coaching. Till British Psychological Society's årliga konferens om arbetslivspsykologi, arrangerad i januari 2014, presenterade Rebecca J. Jones, Stephen A. Woods och Yves Guillaume en metastudie av resultaten av coaching av ledare. (A Meta-Analysis of the Effectiveness of Executive Coaching at...

Read More

Användbara hjärnfakta: sömn och syn

Hjärnforskningen har gett en rad kunskaper om hjärnan som kanske förvånar och som kan vara till hjälp att känna till. Sömn ökar hjärnans kapacitet Tupplurar ökar hjärnans förmåga på flera sätt. Att sova ökar till exempel minnesförmågan, vi minns mer och längre. Vi presterar också bättre efter en tupplur, när hjärnan har fått återhämta sig. Synen överväldigar de andra sinnena Hur mycket vi...

Read More

Användbara hjärnfakta: Stress och multitasking

Hjärnforskningen har gett en rad kunskaper om hjärnan som kanske förvånar och som kan vara till hjälp att känna till. Stress kan förändra hjärnans storlek, rent fysiskt  Försök med apor visar att långvarig stress förstorar hjärnans stresscentra, permanent. Medan försök med möss har visat att stress minskar hippocampus, den del av hjärnan som bidrar till att bilda minnen. Det är bokstavligen...

Read More

Forskning om kreativitet: närhet stimulerar

Jag har återgett en del forskning om kreativitet som visar att, tvärtemot gängse uppfattningar, så är brainstorming inget effektivt arbetssätt, utan kritik och debatt ger mer kreativitet.  Fysisk närhet ökar kreativiteten En ytterligare aspekt på kreativitet är betydelsen av fysisk närhet.  I den nyligen utgivna biografin över Steve Jobs kan man läsa om hur han planerade ett nytt huvudkvarter...

Read More

Forskning om kreativitet: kritik hjälper!

I förra veckan skrev jag om den massiva forskning som genom många år visat att brainstorming inte är särskilt effektivt för att öka kreativiteten. Vad är det då som fungerar? Studierna som avfädar brainstorming visar också att det ger bättre resultat att arbeta i grupper som debatterar och kritiserar varandras idéer, än i grupper som bara är positiva och accepterande. Och arbetet i grupp formar...

Read More

Kreativitet som utvecklande kraft

Jag skrev i måndags om Leif Boorks syn på hur viktigt det är med nya oväntade intryck och upplevelser för att öka sin kreativitet och kompetens. Ett omskakande övertydligt exempel på just det är Julia Romanowskas forskningsprojekt om olika vägar till ledarutveckling [Health effects on leaders and co-workers of an art-based leadership development]. Dagens Nyheter skrev om projektet i februari. I...

Read More

Lycka smittar i ditt sociala nätverk

Ju fler lyckliga vänner du har, desto större är sannolikheten att du själv blir lycklig. Det visar en ny studie. Studien undersökte långsiktiga känslomässiga tillstånd, det vill säga om man ansåg sig på det stora hela var en lycklig eller olycklig person, och hur dessa påverkas av vilka man känner. Man utgick från ett epidemiologiskt synsätt, alltså samma metodik som man använder för att studera...

Read More

Kognitivt flyt: sälj mer

Jag har tidigare skrivit om ”cognitive fluency”, ungefär ”kognitivt flyt”, ett hett område inom den kognitiva psykologiforskningen. Utgångspunkten är enkel: vi föredrar att tänka på saker som är lätta att tänka på, framför dem som är svåra. Här är några av de studier som har gjorts. Lättläst reklam säljer mer Föga förvånande visar det sig att reklam i ett lättläst...

Read More

Kognitivt flyt: Tveka och bli ihågkommen

Jag har tidigare skrivit om ”cognitive fluency”, ungefär ”kognitivt flyt”, ett hett område inom den kognitiva psykologiforskningen. Utgångspunkten är enkel: vi föredrar att tänka på saker som är lätta att tänka på, framför dem som är svåra. Här är några av de studier som har gjorts. Tvekande blir mest ihågkommen Ju mer störningsmoment det finns i en persons tal (ahh,...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm