Nå varaktiga förändringar: Feedback

Vad behövs för att lyckas med förändringar? Ett svar är FFU, där första ”F” står för Förutsättningar.   Feedback Andra F i FFU står för Feedback. För mig är definitionen av feedback: att upptäcka och förstå vad som händer. Vi får feedback genom våra sinnen, genom att iaktta, lyssna, prova och känna efter. När vi lär oss att gå så får vi löpande återkoppling från våra muskler och nerver och gör...

Read More

Ökad medvetenhet kräver tid och utrymme

Ökad medvetenhet leder till ökad utveckling och upprätthålls genom yttre feedback och inre fokus. Tid och utrymme Förutom feedback utifrån och inifrån, så behöver man tid för att kunna bibehålla en hög nivå av medvetenhet. Man behöver ta sig till att ta emot feedbacken, att bearbeta den, dra slutsatser och planera för deras konsekvenser. Alltså Vad har jag upptäckt? Vad tycker jag om det? Vad...

Read More

Ökad medvetenhet med inre fokus

Ökad medvetenhet leder till ökad utveckling och upprätthålls genom yttre feedback och inre fokus. Inre fokus Efter att öka den yttre feedbacken är det andra sättet att behålla medvetenhet att öka sitt eget fokus. Att noga välja vad man ska uppmärksamma. Det upplever vi alla när vi till exempel funderar på att köpa ny bil. För att vi är fokuserade på ”bil” så ser vi plötsligt alla...

Read More

Ökad medvetenhet ger ökad utveckling

Jag förstår hur viktigt det är med ökad medvetenhet, men hur upprätthåller man det? Den frågan kom från en deltagare på en ledarutvecklingskurs nyligen. Under kursen hade hon verkligen upplevt att ökad medvetenhet är en nyckel till att utvecklas, som ledare och som människa. Hon hade märkt att när hon var mera medveten om hur hon mötte andra, så förstod hon mer om dem och ändrade sitt beteende,...

Read More

Coachande chefer ger bättre feedback 3 – Hur tränar man

Svenska chefer är påtagligt dåliga på att ge feedback. Coaching som ledarverktyg är ett bra svar på behovet av tydlig kommunikation och feedback. Hur man kan träna coaching och feedback Coaching och feedback är färdigheter som vem som helst kan träna upp och bli bättre på. Här är några övningar som gör dig till en bättre chef, bättre både på feedback och coaching. Lyssna Några bra sätt att träna...

Read More

Coachande chefer ger bättre feedback 2 – Vad och varför

Svenska chefer är påtagligt dåliga på att ge feedback. Coaching som ledarverktyg är ett bra svar på behovet av tydlig kommunikation och feedback. Vad är coaching för chefer Det pratas mycket om coaching, jobbcoaching, idrottscoaching, livscoaching, många begrepp och ganska stor förvirring. Det beror bland annat på att ”coaching” betyder olika saker. Det är en egen teoretisk och...

Read More

Coachande chefer ger bättre feedback

Svenska chefer är påtagligt dåliga på att ge feedback. Enligt en ny studie av doktoranden Simon Elvnäs tror chefer att de ägnar mycket tid åt att berätta för medarbetarna hur de utför sina jobb, vad som är bra och vad som kan förbättras. Men i själva verket tar feedback som regel 0 till 2% av chefens tid! Det ger problem, både för effektiviteten och arbetsklimatet. Om chefen bestämmer, men...

Read More

Fyra feedbackfrågor som förbättrar kommunikationen

Jag har tidigare skrivit på bloggen om värdet av feedback, alltså av att förmedla att vi ser och hör andra. (Som är något annat än beröm och kritik, som värderar det andra gör.) Jag tror att feedback är särskilt viktigt i dessa tider då vi har gott om information, men ont om kommunikation. Ett vanligt sätt att försöka öka feedback och kommunikation är med utvecklingssamtal. En utmärkt...

Read More

Bättre relationer på jobbet

Tidigare inlägg på bloggen har beskrivit John Gottmans banbrytande forskning om relationer. Även om Gottman har forskat om äktenskap, så kan hans resultat lätt översättas till relationer på arbetsplatsen. Gottman menar att när vi umgås med andra, så är våra beteenden alltid positiva, neutrala eller negativa. Eller, med Gottmans ord, våra beteenden för oss mot andra, ifrån dem eller ingetdera....

Read More

Bli mästerlig – med fokuserad träning

De senaste 20-25 åren har forskning om prestation och talang lett till en grundläggande omvärdering av förståelsen av talang och mästerskap.  För vem som helst som vill bli riktigt bra på något presenterar den här forskningen en mycket hoppfull och krävande syn på människans, och människors, möjligheter. 
   Anders K Ericsson – och många andra forskare inom ämnet – är säkra. För att bli...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm