Coachande ledarskap bygger på status

Coachande ledarskap innebär att hjälpa sina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dem. När kan det fungera för chefer att coacha sina medarbetare? I vår bok Chefen som Coach anger vi sex nödvändiga förutsättningar för att coaching kan fungera. En aktuell studie från Universiteit van Amsterdam (UVA) fördjupar ytterligare förståelsen av när coaching kan vara ett...

Read More

Bli bättre på att coacha – unikt erbjudande

...

Read More

Forskning visar resultat av coaching

Det kommer ständigt nya forskningsrapporter om hur coaching fungerar och vilka resultat det kan leda till. Här är ett axplock från International Coaching Psychology Review, Vol 10, No 1, Mars 2015. Två studier redovisar samband mellan coaching och 360-graders ledarfeedback. I den ena visade det sig att chefer som blev coachade i genomsnitt sex månader fick mera positiva omdömen på sina...

Read More

Världens största undersökning om coachingbranschen

International Coach Federation genomför världens mest omfattande kartläggningar av coaching som bransch. I samarbete med PriceWaterhouseCooper görs varje år enkätundersökningar med olika inriktningar för att  beskriva hur coachingbranschen ser ut och utvecklas.  Tidigare år har fokus till exempel varit på hur coachingklienter upplever coaching, eller på hur organisationer utvecklar coachande...

Read More

Fungerar coaching? Forskningsrapport visar …

För ganska exakt ett år sedan skrev jag om en stor metastudie av resultaten av chefscoaching. Metastudier är ”guldstandarden” för forskning, eftersom de sammanfattar flera studier till ett sammantaget resultat. Med bredare underlag blir resultaten mera tillförlitliga. En annan metastudie av coachingeffekter är: Does coaching work?A meta-analysis on the effects of coaching on...

Read More

Coachtankar – Håll fokus på förändring

Mentorcoaching är bland det mest tillfredsställande jag gör. Att lyssna på andra coacher och reflektera tillsammans över hur coachingen kan bli ännu mera givande är en intellektuell upptäcktsresa som ständigt fascinerar. ”Coachtankar” är koncentrerade guldkorn vi hittar i våra diskussioner. Coaching börjar nästan alltid med frågan vad klienten vill få ut dagens samtal och det är ganska...

Read More

Hur coachande chefer skapar engagemang

Jag skrev i torsdags om hur Gallups forskning visar att engagerade medarbetare är en nyckel till framgångsrika företag. Dessutom visar Gallup att det är chefens ledarskap som är den viktigaste faktorn för att skapa medarbetarengagemang.  Vad framgångsrika chefer gör Gallup lyfter fram två viktiga inslag i ett engagerande ledarskap: Ledaren bygger starka, tillitsfulla relationer med sina...

Read More

Engagerade medarbetare är nyckeln till framgång – coachande chefer skapar engagemanget

Ju mera engagerade medarbetarna är, desto bättre resultat, nöjdare kunder, större lönsamhet och bättre dynamik i företaget.  Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för att engagera medarbetarna och det är med coachande metoder och förhållningssätt som chefer skapar engagemang. Gallup, ett av världens största globala opinions- och konsultföretag, har sedan 2009 gjort flera världs­omspännande...

Read More

Spännande konferens för coacher – i Prag

Den tjeckiska coachorganisation CAKO ordnar sin tredje internationella konferens för coacher 3-4 april, i Prag. Temat för konferensen är ”Vad kan vi göra idag för coachingens framtid som profession” och på talarlistan finns en intressant grupp av 12 coacher från nio olika länder (inklusive undertecknade). Formatet är lite annorlunda andra konferenser så till vida att varje föreläsare...

Read More

Ny termin – nya möjligheter till coaching

Att vi börjar en ny termin innebär, som alltid, att jag har några öppningar för att kunna ta emot nya coachklienter.  Jag har coachat sedan 1997 och för varje år tycker jag att processen blir mera fascinerande och angelägen. Jag ser hur dem jag arbetar med använder vårt samarbete till att förstå sig själv bättre och ta mera ansvar för att forma sitt liv som de vill ha det.  Som vanligt så har...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm