Idékläckning som fungerar: ta en promenad

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som fungerar: sov på saken

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som faktiskt fungerar

Jag har tidigare skrivit om hur modern forskning avvisar ”brainstorming”. När man testar brainstorming systematiskt så leder den metoden helt enkelt inte till fler eller bättre idéer än andra arbetssätt. Judah Pollack and Olivia Fox Cabane, författare till den intressanta boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking menar att anledningen till att brainstorming...

Read More

Forskning om kreativitet: närhet stimulerar

Jag har återgett en del forskning om kreativitet som visar att, tvärtemot gängse uppfattningar, så är brainstorming inget effektivt arbetssätt, utan kritik och debatt ger mer kreativitet.  Fysisk närhet ökar kreativiteten En ytterligare aspekt på kreativitet är betydelsen av fysisk närhet.  I den nyligen utgivna biografin över Steve Jobs kan man läsa om hur han planerade ett nytt huvudkvarter...

Read More

Forskning om kreativitet: kritik hjälper!

I förra veckan skrev jag om den massiva forskning som genom många år visat att brainstorming inte är särskilt effektivt för att öka kreativiteten. Vad är det då som fungerar? Studierna som avfädar brainstorming visar också att det ger bättre resultat att arbeta i grupper som debatterar och kritiserar varandras idéer, än i grupper som bara är positiva och accepterande. Och arbetet i grupp formar...

Read More

Forskning om kreativitet: glöm brainstorming

Visst har du någon gång deltagit i brainstorming? Ni behövde kläcka idéer och någon visst hur formatet för idékläckning i grupp såg ut:  Positiv atmosfär, ingen kritik. Så många idéer som möjligt, kvantitet före kvalitet. Detta format utvecklades av Alex Osborn, amerikansk reklammakare som beskrev metoden i sin bok ”Your creative power” 1948. Boken blev en bästsäljare och gjorde...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm