Improvisationsregel 9: Ta emot gåvorna

I boken Improv Wisdom beskriver P R Madson 13 regler för att lyckas improvisera, på scen och i livet.

En improvisatör arbetar med det som finns runt henne här och nu, framför allt det de andra spelarna bjuder henne på. Hon är uppmärksam, säger JA och konsekvensen blir att hon är fokuserad på möjligheter. Hennes glas är alltid halvfullt. Och när hon uppmärksammar det som är möjlig förstärks det.


Vi ser alltid världen genom filter. Vi kan till exempel:

  • Leta efter det som är fel. Det är den kritiska metoden som den akademiska världen bygger på och i vilken självet blir framträdande.
  • Betrakta omvärlden objektivt, utan värderingar. Det är den vetenskapliga metoden som syftar till att både självet och de andra ska blekna.
  • Uppmärksamma gåvan i det som omger en. Det är improvisatörens metod, det är fram för allt de andra som blir framträdande.

Att uppmärksamma gåvorna omkring en öppnar helt nya perspektiv. Man upptäcker att man är del i en tät väv av interaktioner och gåvor som man som regel inte ägnar en tanke. Jag skriver detta på ett tangentbord till min dator. Jag tänker på det som mitt tangentbord, men i själva verket är det ju helt proppfullt av andras bidrag. Någon har uppfunnit det, en annan har designat just denna konstruktion, andra har letat reda på alla råvaror av metall, gummi, färg och annat, åter andra har byggt tangentbordet, packat det, skickat det, annonserat det och sålt det. Utanför mitt fönster växer en tulpan som jag fick som tack av en kollega. Hon hade köpt löken som någon fraktat från odlingen, och så vidare. Utan bidrag från många, många andra skulle vi och våra omgivningar inte finnas till. Vi bärs upp av otaliga medmänniskors bidrag och gåvor, och vi bidrar i vår tur med våra insatser till denna sociala väv.

Improvisatören lägger märke till att hennes väg har beretts av andra som hon är oupplösligt sammanlänkad med. Att allt vi gör får konsekvenser för andra och har betydelse. Men det är lätt att glömma bort. Att ta för givet och bli blind för det som omger oss och dess budskap om andras gåvor till oss. Då och då blir jag varse de som kör bussen jag behöver för att kunna ta mig fram, som säljer drickan som släcker min törst och städar gatan jag går längs. Och ibland kommer jag till och med ihåg att tacka dem för deras gåva till mitt liv och dag.

Prova

  • Skriv upp vad du har fått från andra idag. Var så specifik som möjligt. Vilka osedda hjälpare hat gjort din dag möjlig och framgångsrik?
  • Se dig omkring, vilka gåvor och kedjor av gåvor ser du omkring dig?
  • Öva dig på att tacka andra, högt och detaljerat, för vad de ger dig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm