Konflikthantering – själva kärnan

Konflikter är en oundviklig del av att leva och verka tillsammans. Trots det har vi ofta svårt att hantera konflikter konstruktivt. Jag återkommer regelbundet till Lasse Brännlunds bok ”Konflikthantering – Handbok för realister”, som kombinerar klarsyn med omtanke.

Konflikters kärna

Det verkar som om de flesta konflikter i grunden kretsat kring två centrala frågor:

  • Vilka regler ska gälla för relationen?
  • Vem ska bestämma dessa regler?

Det vill säga vilken sorts relation ska vi ha och vem bestämmer reglerna för den. Testa gärna denna tanke på konflikter du själv har upplevt.
Jag kommer spontant att tänka på en ung kvinna som blev VD för en tidning. Hon berättade hur basen för tidningens grafiker efter några veckor kom in till henne och ilsket slog fast: ”Tro inte att jag tänker ta order från något d-a fruntimmer!”. Hon återgav det som något positivt att han varit så tydlig med vad han tyckte. Men eftersom hon ju faktiskt var VD så fick han naturligtvis sluta när han inte kunde ändra uppfattning.

Detta leder oss till en grundläggande definition av konflikter:

Konflikter är försök att genomdriva med varandra oförenliga regler.


Respekt är förutsättningen

Jag har länge ansett att förutsättningen för allt samarbete är respekt. Man kan inte älska alla här i världen, men man kan välja ett förhållningssätt baserat på respekt. Man kan inte alltid få alla sina behov och önskningar tillgodosedda, men man behöver känna att man blir hörd och att ens behov respekteras. Mer konkret innebär "respekt" tre saker:

Att bli hörd

Människans mest grundläggande behov är trygghet och ens trygghet är helt beroende av att blir hörd, att andra uppfattar ens signaler om vad man vill, behöver och önskar.

Att bli bekräftad

Man behöver få veta att ens signaler till omgivningen har uppfattats på rätt sätt. Att bekräfta någon innebär inte att hålla med dem, bara att signalera att man har uppfattad dem riktigt.

Att vara delaktig

Delaktighet är fundamentalt för all utveckling, att omvärlden tilltror en förmågan att kunna hantera sig själv och ens situation, att kunna välja och ta ansvar för sina val.

Dessa tre punkter är ett enkelt, effektivt recept på hur man skapar trygga, förtroendefulla relationer. Först när man är säker på att få respekt för sina känslor och delaktighet i sin situation är man beredd att kompromissa med sina krav och behov och i stånd att göra det bästa av ett motigt och mindre attraktivt alternativ. Punkterna blir en checklista för samspelet mellan människorna i en konflikt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm