Idekläckning som faktiskt fungerar

Idekläckning som faktiskt fungerar

Jag har tidigare skrivit om hur modern forskning avvisar ”brainstorming”. När man testar brainstorming systematiskt så leder den metoden helt enkelt inte till fler eller bättre idéer än andra arbetssätt.
Judah Pollack and Olivia Fox Cabane, författare till den intressanta boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking menar att anledningen till att brainstorming inte fungerar är att kreativitet stimuleras av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med andra. De beskriver tre intressanta arbetssätt som tar tillvara denna dynamik.

Ambassadörer för reflektion och samtal

  1. Bilda två grupper som arbetar i var sitt rum. De får samma uppgift, men arbetar olika. I grupp 1 arbetar alla först enskilt, i tystnad, med att fomulera tankar och idéer. Grupp 2 arbetar mera som traditionell brainstorming, med samtal och att få fram och skriva upp alla idéer. Jobba så i 5-15 minuter. Låt deltagarna välja själva vilken grupp de vill vara med i, det gör inget om de blir olika stora.
  2. Efter den första rundan tar varje grupp 5-10 minuter till att organisera sina idéer, nu pratar den tysta gruppen också med varandra. Lägg ihop idéer i grupper eller teman, red ut oklarheter och fullfölj ofärdiga tankar.
  3. Varje grupp skickar sedan en ”ambassadör” till den andra gruppen för att presentera det de har kommit på. Gruppen lyssnar och klargör men diskuterar inte med ambassadören.
  4. Efter detta återgår ambassadören till sin grupp och alla kan nu byta grupp om de vill. De som vill arbeta i tystnad väljer grupp 1 och de som vill vara med i diskussioner går till grupp 2.
  5. Grupperna fortsätter att arbeta i 5-15 minuter, som i första läget, grupp 1 arbetar tyst medan grupp 2 samtalar. Och återigen följs det av 5-10 minuter av bearbetning och klargörande. Sedan utses nya ambassadörer och så vidare.

Gör så många sådana rundor som det behövs, eller det finns tid för. Resultaten brukar dock minska efter tre omgångar.
Samla slutligen alla för en gemensam diskussion.

En kommentar

  1. Björn Lind

    Underbart! Så enkelt och ett så tydligt svar på den fråga jag ofta ställt mig – varför hjärnstormande ofta leder till frustration. Men jag skulle göra det lite mer runt i kanterna. Den tysta gruppen får samtala men utgångspunkten är att alla som vill vara tysta är det. Deltagarna i den samtalande gruppen får ta en paus för att reflektera men utgångspunkten är att alla talar och det är aldrig tyst. Min erfarenhet är nämligen att det inte är två lägen utan glidande mellan hur vi fungerar för att processa banbrytande tankar. Alla behöver reflektera och alla behöver testa tankar högt – men i väldigt varierande grad.
    Tack Søren! Det här gav mig mycket!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *