Idékläckning som fungerar: ta en promenad

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som fungerar: sov på saken

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som faktiskt fungerar

Jag har tidigare skrivit om hur modern forskning avvisar ”brainstorming”. När man testar brainstorming systematiskt så leder den metoden helt enkelt inte till fler eller bättre idéer än andra arbetssätt. Judah Pollack and Olivia Fox Cabane, författare till den intressanta boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking menar att anledningen till att brainstorming...

Read More

Hur man undviker teamets fem fallgropar

I förra veckan skrev jag om grundtankarna i Patrick Lencionis bok Five Dysfunctions of a team. De fem fallgroparna är: Ingen tillit Konflikträdsla Bristande uppslutning Undvika ansvarighet Inget fokus på resultat Här är Lencionis förslag på hur man undviker fallgroparna. 1. Tillit Det tar tid att bygga upp tillit i en arbetsgrupp. Det kräver att medlemmarna delar med sig av sina upplevelser och...

Read More

Teamets fem fallgropar

2002 utkom boken The Five Dysfunctions of a Team, skriven av Patrick Lencioni. Den har blivit något av en klassiker för team när det gäller att beskriva svårigheter som hindrar från att bli framgångsrika. Boken är skriven som en skönlitterär fabel, vilket gör den lättläst, men det är de grundläggande tankarna som gjort den så uppskattad. Arbetsgrupper är viktiga. När grupper samarbetar effektivt...

Read More

Vad utmärker högpresterande team?

Marcial Losada har i årtionden studerat teamarbete inom företag. Han har kartlagt teamens resultat enligt tre huvudsakliga kriterier: lönsamhet kundernas nöjdhet bedömningar av teameet från chefer, kollegor och underställda. Dessutom har han och hans medarbetare studerat teamen under arbete och fokuserat på fyra dimensioner i deras samarbete: Antalet positiva respektive negativa kommentarer...

Read More

Motivation – vad säger forskning?

Efter att nyligen ha skrivit om motivation utifrån mina konkreta erfarenheter från nästan 20 års coaching, kommer här en sammanfattning av aktuell forskning om motivation. Jag utgår från Daniel Pinks utmärkta och lättlästa bok Drive. I Drive argumenterar Pink för att arbetslivet i stor utsträckning bygger på en föråldrad syn på motivation. Den traditionella synen på motivation Den traditionella...

Read More

Forskning visar att Kung Arthur hade rätt

De flesta känner till myten om Kung Arthur och hur han fostrade samarbete och enighet genom att bygga ett runt bord för sina riddare som alla var jämbördiga i deras överläggningar.   Nu visar ny forskning från UBC Sauder School of Business att Arthur tänkte helt rätt. När forskarna satte försöksgrupper i cirklar eller i fyrkanter och så var de som satt i cirkel mera fokuserade på vänner och...

Read More

Effektiva team

På bloggen för vår bok Chefen som coach skriver Lena Sobel om effektiva team. Baserat på hennes egen erfarenhet som basketspelare och på forskning av Jon R Katzenbach. Många idéer i kort text, läsning rekommenderas.  

Read More

Två praktiska förslag för att fatta gemensamma beslut

Från några diskussioner på internet plockar jag två enkla, praktiska metoder för att fatta beslut i grupper om två eller fler.  Turas om att ta bort Om man har flera alternativ kan man komma till beslut genom att turas om att ta bort förslag. Det kan det se ut så här: Person 1 tar fram fem förslag som alla är acceptable. Person 2 tar bort ett Person 3 tar bort ett Person 4 tar bort ett Person 5...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm