Trivsel på Facebook

Facebook har gjort en intern undersökning, tillsammans med Wharton Business School, av vad som motiverar deras anställda. De kom fram till att det absolut viktigaste var att vara stolt över företaget. Stoltheten skapades av tre faktorer: Optimism – att tro på företagets framtid. Mission – att bry sig om företagets vision och mål. Socialt engagemang – att tycka att företaget...

Read More

Tre tankefel när man anställer – och hur man kan motverka dem

Jag har skrivit förut på bloggen om olika tankefel vi lätt drabbas av, som konfirmeringsbias eller ”sunk cost fallacy”. Dessa våra ”kognitiva bias” påverkar oss i allt vi gör och det finns mycket att vinna på att förstå och motverka dem. Ett konkret exempel är anställningar. Det är dyrt att anställa fel person – och det är svårt att hitta rätt. Här är tre vanliga tankefel som kan få...

Read More

Hur man undviker teamets fem fallgropar

I förra veckan skrev jag om grundtankarna i Patrick Lencionis bok Five Dysfunctions of a team. De fem fallgroparna är: Ingen tillit Konflikträdsla Bristande uppslutning Undvika ansvarighet Inget fokus på resultat Här är Lencionis förslag på hur man undviker fallgroparna. 1. Tillit Det tar tid att bygga upp tillit i en arbetsgrupp. Det kräver att medlemmarna delar med sig av sina upplevelser och...

Read More

Teamets fem fallgropar

2002 utkom boken The Five Dysfunctions of a Team, skriven av Patrick Lencioni. Den har blivit något av en klassiker för team när det gäller att beskriva svårigheter som hindrar från att bli framgångsrika. Boken är skriven som en skönlitterär fabel, vilket gör den lättläst, men det är de grundläggande tankarna som gjort den så uppskattad. Arbetsgrupper är viktiga. När grupper samarbetar effektivt...

Read More

Vad utmärker högpresterande team?

Marcial Losada har i årtionden studerat teamarbete inom företag. Han har kartlagt teamens resultat enligt tre huvudsakliga kriterier: lönsamhet kundernas nöjdhet bedömningar av teameet från chefer, kollegor och underställda. Dessutom har han och hans medarbetare studerat teamen under arbete och fokuserat på fyra dimensioner i deras samarbete: Antalet positiva respektive negativa kommentarer...

Read More

Motivation – vad säger forskning?

Efter att nyligen ha skrivit om motivation utifrån mina konkreta erfarenheter från nästan 20 års coaching, kommer här en sammanfattning av aktuell forskning om motivation. Jag utgår från Daniel Pinks utmärkta och lättlästa bok Drive. I Drive argumenterar Pink för att arbetslivet i stor utsträckning bygger på en föråldrad syn på motivation. Den traditionella synen på motivation Den traditionella...

Read More

Priset för utveckling

På LinkedIn har detta citat delats mycket de senaste veckorna. Jag blev så glad när jag såg det och vill dela det här, ifall någon läsare har missat det.   Ekonomichefen till VD: Tänk om vi satsar tid och pengar på att utveckla personalen, och så söker de sig vidare till andre företag!   VD till ekonomichefen: Men tänk om vi låter bli och de stannar...

Read More

Visioner driver målen

Nyligen har jag fått hjälp av duktiga kollegor att få en bättre sammanhållen bild av planeringens tre ingredienser. De två första, som jag beskrivit de föregående veckorna, är rutiner och mål. Den tredje är visioner.   Visioner Visioner är drömmar. Rutiner handlar om vad man gör, mål om vad man uppnår. Visioner handlar om vem man är, varför man finns till och vad som driver en. Visioner...

Read More

Mål kräver mätpunkter

Nyligen fick jag hjälp av duktiga kollegor att få en bättre sammanhållen bild av planeringens tre grundläggande ingredienser. Den första, som jag beskrev i förra veckan, är rutiner. Den andra är mål och till mål hör mätpunkter.   Mätpunkterna styr  När målen är formulerade är det dags att hitta mätpunkter för varje mål. Mätpunkter är det som visar ifall man har nått målet. Om målet t ex är att...

Read More

Bättre resultat med mål

Nyligen fick jag hjälp av duktiga kollegor att få en bättre sammanhållen bild av planeringens tre grundläggande ingredienser. Den första, som jag beskrev i förra veckan, är rutiner. Den andra är mål.   Mål Mål är helt något man uppnår, ett resultat. Det är helt annorlunda än rutiner och vanor. Mål är milstolpar, man uppnår ett mål och går sedan vidare. Mål är viktiga, bra mål ger inriktning...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm