Idékläckning som fungerar: ta en promenad

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som fungerar: sov på saken

Judah Pollack and Olivia Fox Cabane beskriver i boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking nya metoder för att stimulera kreativitet. Metoder som tillfredsställer hjärnans behov av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med...

Read More

Idekläckning som faktiskt fungerar

Jag har tidigare skrivit om hur modern forskning avvisar ”brainstorming”. När man testar brainstorming systematiskt så leder den metoden helt enkelt inte till fler eller bättre idéer än andra arbetssätt. Judah Pollack and Olivia Fox Cabane, författare till den intressanta boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking menar att anledningen till att brainstorming...

Read More

Alternativ till nyårslöften – kortare mål

Här är mer inspiration för att planera för det nya året. Sätt kortare mål Istället för att planera för hela 2017 kan det för en del fungera bättre med en kortare tidshorisont. Välj ett mål för januari. I slutet av januari, välj ett nytt för februari och så vidare. Det gör det möjligt att vara flexibel och anpassa sig till det som händer. Det hjälper också att bryta ned stora mål i mera...

Read More

Alternativ till nyårslöften – små höjdpunkter

Här är mer inspiration för att planera för det nya året. Låt det gångna årets framgångar inspirera Psykologen Kelly McGonigal föreslår en trevlig nyårsövning. Tänk igenom året som har gått. Vilka var de bästa minnena, framgångarna, upplevelserna? Svårigheter man övervann och problem man löste, områden man ansträngde sig extra? Komplettera det med att lista det man vill ska bli höjdpunkter i det...

Read More

Alternativ till nyårslöften – tema

Här är mer inspiration för att planera för det nya året. Bestäm ett tema eller nyckelord för året Fokus är nyckeln till framgång, det vet varje idrottare eller företagsledare som nått sina mål. Och om det ska fungera måste man hitta enkla, tydliga saker att fokusera på. Så prova att formulera ett tema eller nyckelord för det nya året. Många deltagare på de ledarutvecklingskurser jag håller...

Read More

Alternativ till nyårslöften – aktiviteter

Jag är alltid lite kluven till nyår och nyårslöften. Den rationella sidan av mig tycker det är lite tramsigt. 1:a januari är bara ytterligare en ny dag i mitt liv och ånga andra kulturer firar ju nyår på helt andra dagar. Men jag blir ändå inspirerad, året och livet känns nytt och löftesrikt och jag tar alltid en stund till att tänka och ritar mindmap för det nya året. Här är några tankar som...

Read More

Bidra till

Jag har varit egen företagare sedan 1996 och har ofta funderat på hur jag som företagare vill stödja en positiv utveckling i världen. Jag gör det genom själva jobbet, men vill också hitta andra vägar. Jag har kollegor som planterar träd i Afrika, finansierar vattenpumpar och ger bidrag till olika biståndsorganisationer. För min del hittade jag ett initiativ 2015 som jag verkligen kunde ställa...

Read More

Skillnaden mellan att lösa problem och att skapa nytt

  Det är en grundläggande skillnad mellan att lösa problem och att skapa. När man löser problem agerar man för att få något att försvinna – problemet. När man skapar agerar man för få något nytt till stånd – skapelsen.  Robert Fritz

Read More

Skippa vanor: Sluta försöka dölja dina svårigheter

Istället för att fokusera nyhetslöftena på vad du ska göra mer, här är något du kan sluta göra för att lyckas bättre i 2016.   5. Sluta försöka dölja dina svårigheter Om vi mörkar det vi inte kan, eller har svårt med, så tar det längre tid att lyckas än när vi kan erkänna att vi behöver hjälp och be om det. Vi kommer till bättre och snabbare resultat. Dessutom ökar tilliten och samarbetet när...

Read More

Kontakt

soren@mastercoach.se
+46 8 544 00 610
+46 708 94 24 06
Ramsö, 185 99 Vaxholm